"about the photos"

roma selection / malmö collection

In English

A collection of images developed in parallel between 2018 and 2020. The photographs interpret and describe the two cities from the photographer's point of view. In the photographs, scenes from the two cities are depicted like a dialogue, as if telling new stories. All the photographs are taken with an analogue camera using different film types. The images are developed, printed and framed by the photographer himself for full quality control.Lars Aage Nilsson is an architect with a background in architectural rendering. From the renderer's digital workshop - where light can be adjusted as easily as the shutter and aperture – the analogue street photography becomes a step towards a more open and comprehensive narrative. 


på svenska

Är två bildsviter som utvecklats parallellt mellan 2018 och 2020. Fotografierna är en tolkning och beskrivning av staden utifrån fotografens  sätt att betrakta den. I fotografierna får scener ur två städer framstå i dialog, och antyda nya berättelser. Alla bilder är tagna med analog kamera och varierande filmtyper. Bilderna är framkallade, printade och inramade på egen hand för full kontroll över kvaliten. Lars Aage Nilsson är arkitekt med en bakgrund i arkitekturrendering. Från renderarens digitala verkstad – där solen kan justeras lika lätt som slutare och bländare – blir analogt gatufotografi ett steg ut i ett öppnare och mer mångtydigt berättande.