”kruka och bil”

850 kr

”kruka och bil” är fotograferad med digital kamera 2006 i Rom. Tavlan ingår i classic  som är en serie fotografier tagna med digitala kameror av olika slag sedan 2006. bilderna är printade på matt fineart papper och inramade av mig. Varje tavla i serien classic är signerade onumrerade kopior. 425X325x35 mm.

”kruka och bil”is photographed with digital camera 2006 in Rome. The picture is part of classic which is a series of photographs taken with digital cameras of various kinds since 2006. The pictures are printed on matte fineart paper and framed by me. Each painting in the classic series is signed unnumbered copies.